Най-пълният съвременен оценъчен стандарт издаден на 1 декмври 1999 г. Явява се метастандарт, определящ инструментите за оценка на сигурността на информационните системи и порядъка на тяхното използване. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email