За дефиниция на понятието “стандарт”, се възприема предложената  от международната организация по стандартизация Стандартите са документирани договорености, съдържащи технически спецификации или други прецизни критерии, които трябва да бъдат използвани последователно, като правила, ръководства или дефиниции на характеристики, с цел да осигуряват необходимата реализация на предназначението на материали, продукти, процеси и услуги”. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email