Програми, които проверяват големи групи от компютри в Интернет, с цел откриване на комнютри уязвими към една или друга атака. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email