Системното шифриране се реализира вътре в компютрите и се явява функция на операционната система или на специализирана програма. Възможен е и вариант с апаратна реализация. Обработените файлове се съхраняват в шифриран вид във външната памет на компютъра и когато е необходимо се предават по мрежата. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email