Информационната сигурност се осъществява от специализирана подсистема в рамките на конкретна информационна система. За нея важат всички условия и изисквания, които характеризират една информационна система. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email