Откриване прецедент в системата, услугата или състоянието на мрежата, указващ за възможно нарушение на политиката на сигурност или на дотогава неизвества ситуация, която може да има значение за сигурността на информацията. [ISO /IEC TR 18044:2004] Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email