Алгоритъм за асиметрично шифриране, който се базира на трудността да се разложи едно естествено число на n прости множители. Алгоритъмът е намерил широко приложение в много системи и стандарти (SSL, S-HHTP, S-MIME, S/WAN, STT и  PCT). Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email