Възстановяване на системата с минимално възможни загуби. Изучаване на опита и подобряване на сигурността. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email