Програми, които откриват лесно разгадаеми  пароли в шифрираните файлове с пароли. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email