Достъп до данните, при който някой, комуто не е разрешено, чете или записва информация, когато тя се предава по мрежата. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email