Прослушването, или снифинг (sniffing), се използва за събиране на системна информация. За целта мрежовия адаптер се поставя в режим на прослушване на трафика, т.е. мрежовия адаптер ще прихваща всички пакети предавани по мрежата, а не само тези които са адресирани до него. Прослушване от този тип работи добре в мрежи с концентратори. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email