Методът позволява да се предсказват бъдещи събития на базата на вече минали такива. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email