На всеки субект в системата се предоставят възможно най-ограничен за изпълнение на задачите му набор от привилегии. Колкото привилегиите са по-детайлни, толкова се намалява възможността за нерегламентираното им използване. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email