Хора, уреди, организации и други субекти, които активно участват във функционирането на системата за информационна сигурност и ползват получаваната от нея информация в оперативните си дейности и за вземане на решения. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email