Съвкупност от ръководящи принципи, правила и процедури в областта на сигурността, които регулират управлението, защитата и разпределението на ценната информация. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email