Услугата е насочена както към откриване на опити за нарушаване на сигурността, така и към регистриране на легитимната активност на потребителите. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email