Процес на идентификация и реагиране на подозрителна дейност, насочена към компютърните или мрежовите ресурси. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email