Отдалечено информационно въздействие, програмно осъществявано по комуникационните канали и характерно за всяка компютърна  мрежа. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email