Явява се процес на управление на рисковете, чрез управление на персонала и средствата за защита. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email