Стандарт на министерството на отбраната на САЩ, който се явява първия стандарт за оценка и оказва огромно влияние на развитие стандартизацията на сигурността на информацията в много страни. За пръв път е публикуван през август 1983г. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email