Включва обобщаване на цялата информация за организацията, имаща отношение към управление на риска и информационната сигурност. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email