Материални и нематериални ценности, но преди всичко интересите на личността, обществото и държавата.

Print Friendly, PDF & Email