Мярка на доверие, която може да бъде оказана на архитектурата и реализацията на информационна система.
Показател на коректността на механизмите отговарящи за реализацията на политиката на сигурност. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email