Когато процесите на шифриране и дешифриране се осъществяват по два взаимно обратими алгоритъма. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email