Програми, които осъществяват събиране на информация за мрежата, с цел определяне кои от компютрите и програмите им са потенциално уязвими към атака. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email