Когато във файл или програма се извършва неавторизирана промяна – добавяне, премахване или модификация. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email