разработен е от Международната организация по стандартизация (International Standards Organization — ISO) и определя седем нива, на които компютърните системи взаимодействат помежду си. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email