Определя се остатъчния риск, на база възможностите на организацията да вложи средства в осигуряване на сигурността.

       Извършват се следните дейности:

Print Friendly, PDF & Email