Използват се за осигуряване на конфиденциалност на трафика. Включват:

  • Генериране на случайни числа;
  • Запълване на пакетите с допълнителна информация;
  • Предаване на пакетите в лъжливи направление;
  • Запълване на постоянна дължина на пакетите.

Механизмите за запълване на трафика са ефективни, само когато се използват в съчетание със средства за осигуряване на конфиденциалност. При самостоятелно използване е виден фиктивния характер на допълнителната информация. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email