Механизмите за управление на маршрутизацията решават следните задачи:

  • Осигуряване на конфиденциалност;
  • Избор  само на надеждни физически канали и мрежови устройства при предаване на данни;
  • Забрана за предаване на данни по ненадеждни канали;
  • Избор на алтернативни пътища при откриване на атаки. Източник: Речник по информационна сигурност
Print Friendly, PDF & Email