Механизмите за управление на достъпа се използват за осигуряване на услуги реализиращи политиката за управление на достъпа.

При управление на достъпа се използват следните средства:

  • Бази данни, в които се намират списъци за управление на достъпа.
  • Пароли или друга информация за идентификация;
  • Удостоверения, които гарантират правата на достъп;
  • Маркери на сигурност, асоциирани със субектите и обектите на достъп;
  • Време на искания достъп;
  • Маршрут на искания достъп;
  • Продължителност на искания достъп и друга информация.

Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email