Съществуват два типа механизми за осигуряване цялостността на данните;

  • За защита цялостта на отделен пакет данни. Механизмите от този тип се явяват обект на стандарта  ISO/IEC 9797:1994 ;
  • За защита цялостта на последователност от пакети данни. Източник: Речник по информационна сигурност
Print Friendly, PDF & Email