Процес на преобразуване на данните за обезпечаване тяхната конфиденциалност.

Шифрирането осигурява използване на криптографско преобразуване с цел да се направят данните невъзможни за четене или осмисляне. Шифрирането се реализира заедно с обратната функция – дешифриране. При използване на механизма шифриране е от особена важност генерирането, съхранението и разпространението на криптографските ключове. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email