Механизмите за нотаризация използват трета страна, ползваща се с доверието на двата субекта. Третата страна потвърждава комуникационните характеристики (цялоствост, време, личност на  източника и получателя) на предаваните данни. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email