Средство, чрез което се реализира съответната услуга.

    Примери: Конфиденциалността се явява услуга, шифрирането – механизъм, който се използва за осигуряване на конфиденциалността.  Шифрирането може да се използва и за реализация на други услуги, например услугата достъпност. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email