Сравняват се характеристиките на лицето на потребителя със записаните резултати на изчислителен алгоритъм (подобен на hash функцията за данните). Предлага сериозно ниво на сигурност. Някои системи обединяват две статични изображения, а други, според твърденията на разработчиците, са способни да открият даден индивид в група хора. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email