Времето, необходимо за разчитане на шифрирано съобщение. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email