Комплекс от теоретичен, математически апарат и алгоритмичната му реализация за шифриране и дешифриране, реализирани чрез програмно-технологични средства. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email