Наука, която се занимава с проблемите на защитата на информацията. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email