Занимава се с търсене и изследване на математически методи за преобразуване на информацията. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email