Изследване възможностите за разшифриране на информация без знаене на ключа. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email