Осъществява несанкциониран достъп до системата с цел кражба, подмяна, унищожаване на информация или обявяване факта на достъпа. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email