Остатък от математическа обработка (сума по модул две, делене на полиноми и т.н.) на блок данни (програмен код), който прикачен към блока, служи за проверка наличието на грешки или модификации в съдържанието му. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email