Процес на осигуряване поверителност и секретност на данните. Явява се предна линия на защитата. Включва механизми, свързани с управление на достъпа, както и шифриране. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email