Създаден е в качеството на рекомендация FIPS 65 през 1979 г. от NIST. Основно е предназначен за анализ на риска в големи центрове за обработка на риска. Описва получаването на оценката на риска за всеки файл. Оценява:

Print Friendly, PDF & Email