Състои се в разработване на базови средства и мерки за защита, предназначени за предварително определени стандартни нива на риска.

Стандартните нива на риска могат да бъдат базирани на:

Print Friendly, PDF & Email