Предявявани изисквания  към технологиите и процесите по разработка и експлоатация. Определят пасивната страна на защитата. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email