Серия  международни стандарти, която днес се използва за оценяване и създаване на системи за информационна сигурност. Първият стандарт от серията ISO/IEC 27001 е публикуван през 2005 г. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email