Стандартът се придържа към най – общо понятие за риск, под което са резбира комбинация от вероятности за събития и техните последици (стойност на компроментирания ресурс). Той допуска използването както на количествени, така и на качествени методи за оценка на риска. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email