Първият международен стандарт, определящ общ модел за създаване на система за информационна сигурност.  Базиран е на стандарта  BS 7799  част 1 и 2. За пръв път е публикуван през 2000г. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email